มีบริการจัดส่ง จากสาขาร้านต้นข้าว ระยะทางไม่เกิน 5 กม. (ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา)

สามารถสั่งสินค้าได้ที่
วัชรวรรณ กรีนฟาร์ม
โทรศัพท์ : 02-817-8495-7,081-816-5472
Line ID : 081-816-5472
Email : wan_nawatch2001@watcharawan.com
Website : www.watcharawan.com

เกี่ยวกับ วัชรวรรณ กรีนฟาร์ม


วัชรวรรณ กรีนฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 1 ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ดำเนินงานเกี่ยวกับ "เกษตรอินทรีย์" มีพื้นที่123ไร่ มีบ่อน้ำจืดขนาดใหญ่ในการเลี้ยง ปลาบึก ปลาสลิด ปลูกผัก ปลูกข้าวกล้องอินทรีย์ และมีการเลี้ยงไก่ วัว สุกร โดยได้รับมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ทั้งในและระดับต่างประเทศ ในระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ทั้งนี้ทางฟาร์มยังได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้แก่บริษัท ห้างร้านต่างๆที่สนใจเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้อีกด้วย