มีบริการจัดส่ง จากสาขาร้านต้นข้าว ระยะทางไม่เกิน 5 กม. (ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา)

สามารถสั่งสินค้าได้ที่
วัชรวรรณ กรีนฟาร์ม
โทรศัพท์ : 02-817-8495-7,081-816-5472
Line ID : 081-816-5472
Email : wan_nawatch2001@watcharawan.com
Website : www.watcharawan.com

ข้าวหอมมะลิตราเพชรคู่เขียวจักรขาว (ใหม่สุรินทร์) 49 kg.
คลิกดูรูปขนาดใหญ่
ชื่อสินค้า : ข้าวหอมมะลิตราเพชรคู่เขียวจักรขาว (ใหม่สุรินทร์) 49 kg.
ราคาปรกติ : 0.00 บาท
ราคาขาย 1,420.00 บาท


รายละเอียด : ข้าวหอมมะลิตราเพชรคู่เขียวจักรขาว (ใหม่สุรินทร์) 49 kg.


ข้าวหอมมะลิใหม่สุรินทร์ ถุงตราเพชรคู่สีเขียวจักรสีขาว ข้าวหอมมะลิแท้คุณภาพเยี่ยมจากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ “ทุ่งกุลาร้องไห้” ซึ่งพื้นที่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นแอ่งกระทะ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมีความเค็ม มีความอุดมสมบูรณ์พอเหมาะและอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จึงเหมาะสมและเอื้อต่อการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวมะลิ 105 ให้มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง ทำให้ข้าวหอมสุรินทร์มีลักษณะเด่นกว่าแหล่งอื่น ซึ่งชาวสุรินทร์พูดกันติดปากว่า “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หอม ยาว ขาว นุ่ม